Cách vẽ bàn cờ tướng

Ngày đăng: 07-03-2016 10:26:08

 Cách vẽ bàn cờ tướng

Bàn cờ và các khu vực trên bàn cờ

Theo quy định bàn cờ được đặt đứng. Bên dưới là bên Đỏ (đi trước), bên trên là bên Đen (đi sau). Các đường ngang được đánh số từ 1 đến 8 từ phải qua trái. Các đường dọc được đánh số từ 9 tới 1 từ phải qua trái.

                                   chess table

Cách vẽ bàn cờ tướng 

 

097 112 6568