Hướng dẫn vẽ Bàn cờ tướng


Liên hệ

Danh mục: Tin tức cập nhật bàn cờ

Mã sản phẩm:

Từ khóa: Hướng dẫn vẽ Bàn cờ tướng, bàn cờ


Hướng dẫn vẽ Bàn cờ tướng
 Bàn cờ là một hình chữ nhật do 9 đường dọc và 10 đường ngang cắt vuông góc tạo 90 điểm hợp thành. Một khoảng trống gọi là sông (hay hà) nằm ngang giữa bàn cờ, chia bàn cờ thành hai nước bằng nhau. Mỗi bên có một cung Tướng hình vuông so 4 ô hợp thành tại các đường dọc 4, 5, 6 kể từ đường ngang cuối của mỗi bên, trong 4 ô này có vẽ 2 đường chéo xuyên qua.

 

Bàn cờ và các khu vực trên bàn cờ

Theo quy định bàn cờ được đặt đứng. Bên dưới là bên Đỏ (đi trước), bên trên là bên Đen (đi sau). Các đường dọc bên Đỏ được đánh số từ 1 đến 9 từ phải qua trái. Các đường dọc bên Đen được đánh số từ 9 tới 1 từ phải qua trái. 

2. Quân cờ
- Mỗi ván cờ lúc bắt đầu phải có đủ 32 quân, gồm 7 loại chia đều cho mỗi bên gồm 16 quân Đỏ và 16 quân Đen. 7 loại quân có ký hiệu và số lượng như sau:

Quân cờ và tên gọi

- Quy định quân cờ Tướng chỉ có hai màu là Đỏ và Đen. Các văn bản ghi chép đều thống nhất dùng hai màu này. Các loại quân cờ hiện nay được chơi có nhiều màu. Nếu là 2 màu Đỏ và Xanh thì Đỏ được coi là Trắng, Xanh là Đen. Còn với các màu khác thì quy ước màu nhạt là Trắng, màu sẫm là Đen.
- Trên sách báo, quân nào chữ đen trên nền trắng được gọi là quân Trắng, quân nào có chữ trắng trên nền đên được gọi là quân Đen.
- Đấu thủ cầm quân Trắng được đi trước.

 

Sản phẩm liên quan

097 112 6568