Luận việc chơi cờ

Ngày đăng: 12-07-2016 04:42:42

 Sáng lướt face thấy bàn cờ soạn dở
Đăng trên dòng status bậc tri âm
Nhìn bàn cờ lòng dâng trào cảm xúc 
Làm bài thơ bàn luận việc đánh cờ
 
Khai cuộc cờ lấy bày binh làm trọng
Xuất quân đều, thăm dò ý đối phương
Khi lên quân nhẹ nhàng từ tốn
Vội vàng chi để chuốc lấy sai lầm?
Thời khai cuộc cũng là nền móng
Để định hình trung cuộc thủ hay công ?!
Vào trung cuộc hai bên bày thế trận 
Mã - Pháo - Xe, ba quân đã chỉnh tề. 
Thoạt nhìn qua trông bàn cờ tĩnh lặng
Nào ngờ đâu đã phục sẵn binh đao
Mặc đối thủ tấn công dồn dập
Bàn cờ ta vẫn vững chãi kiên cường
Phòng thủ chặt như tường đồng vách sắt
Mã giằng - pháo gánh, giọt nước khó lọt qua.
Nhớ năm xưa Tư Mã Ý thủ thành
Ba quân trùng điệp, tầng tầng lớp lớp
Khiến Khổng Minh - kẻ kỳ tài hiếm gặp
Cũng ôm hận ra đi - khi giấc mộng chưa thành
Trong trung cuộc cổ nhân có dạy rằng:
Nếu ăn quân, lấy đại cục làm trọng
Bỏ quân rồi phải dành được nước tiên...
Đến tàn cuộc lại càng khốc liệt
Luận anh hùng cũng tại phút này đây
Những hao binh, tổn tướng từ trung cuộc
Để lộ ra những sơ hở kinh người
16 quân cờ, nay chỉ còn phân nửa
Muốn phòng thủ, e cũng khó lắm thay? 
Nếu phòng thủ lấy cự ly làm gốc
Thì tấn công lấy tốc độ làm đầu
Nhanh tay chiếm cứ đường yếu đạo
Thế chẻ tre - Hán cao tổ Lưu Bang
...
Trên bàn cờ - cuộc chiến không khoan nhượng
Chẳng kể chi mối quan hệ CHA - CON
Trầm tư tính, hoạch đường sát lộ
Sát lộ tính ra định cuộc cờ!tác giả: Nguyễn Cường. 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009379763910
097 112 6568