Quân Xe trong bàn cờ Tướng


Liên hệ

Danh mục: Tin tức cập nhật bàn cờ

Mã sản phẩm:

Từ khóa: Quân Xe trong bàn cờ Tướng


 Quân Xe trong bàn cờ Tướng

Cờ Tướng hấp dẫn bởi tính năng phối hợp quân mạnh, yếu với nhau để bảo vệ Tướng. Xe được xem là quân chủ lực số một, có sức cơ động của nó rất lớn, di động rất nhanh, khống chế phạm vi hoạt động rất rộng, có thể công, thủ. Nhìn toàn cục thì chính Xe là quân tổ chức công thủ nhanh chóng nhất, nhưng vai trò chính của Xe là lực lượng trung kiên dùng để chiến đấu.

Trong các giai đoạn khai cuộc và trung cuộc, các Xe luôn luôn là quân chủ lực tác chiến, phối hợp với Mã, Sỹ, Tượng…tạo nên những thế cờ nguy hiểm cho đối phương. Còn giai đoạn tàn cuộc, hai bên tổn thất nhiều quân, chiến trường trống vắng khiến Xe càng dễ phát huy năng lực. Do đó Thực lực của Xe càng nổi rõ. Người ta đánh giát thực lực bằng câu: “Nhất xa sát vạn”.

Trong giai đoạn khai cuộc nên ra Xe thật sớm chiếm lấy lộ thông. Làng cờ có câu “ba nước không ra Xe, nhất quyết phải thua cờ” để khẳng định ra Xe sớm là điều trọng yếu. Lúc mở đợt tấn công Xe nên tiến xuống hàng tuyến Tốt hoặc ở 2 trục lộ cho dễ phối hợp với các quân khác tiến lên. Khi phòng thủ thì Xe nên đặt ở trên hà hoặc ở hàng tuyến Tốt để ngăn cản các quân đối phương vượt qua tiếp cận trung Tướng.


Nếu đối phương khuyết Sĩ thì chớ dễ dàng chấp nhận đổi Xe, đồng thời phối hợp Xe, Mã, Tốt để tấn công. Như đối phương khuyết Tượng thì Xe phối hợp cùng Pháo, Tốt tác chiến. Còn đối phương bền Sĩ Tượng thì Xe phối hợp Pháo, Mã, Tốt uy hiếp rất hiệu quả. Cờ tàn, tối kỵ để Xe ở những chỗ kẹt, nên để ở những chỗ thông thoáng để dễ đối phó 4 phương 8 hướng.

Như vậy, Xe là một quân mạnh trong cờ Tướng, có thể phối hợp với những quân khác để tạo nên một thế cờ hay và vững chắc. Với đường đi thông thoáng và tấn công mạnh, Xe trở thành công cụ đắc lực trong cờ Tướng.

Sản phẩm liên quan

097 112 6568