Quân súc sắc


120,000đ

Danh mục: Tin tức cập nhật bàn cờ

Mã sản phẩm:

Từ khóa: Quân súc sắc


Quân súc sắc
Một bộ gồm 3 quân có 6 mặt
đến số từ 1-6
khối vuông nhỏ có sáu mặt, chấm số từ một đến sáu, dùng trong một số loại trò chơi, cờ bạc

quân súc sắc
gieo súc sắc

đồ chơi của trẻ em gồm một cán cầm gắn với một bầu kín có chứa hạt cứng ở trong, lắc nghe thành tiếng.

Sản phẩm liên quan

097 112 6568