Triết lý âm dương, ngũ hành trong bàn cờ Tướng


Liên hệ

Danh mục: Tin tức cập nhật bàn cờ

Mã sản phẩm:

Từ khóa: Triết lý âm dương, ngũ hành trong bàn cờ Tướng


 

 Triết lý âm dương, ngũ hành trong bàn cờ Tướng


Bàn cờ tướng sừng
Trong cờ tướng thể hiện các yếu tố của Kinh Dịch bằng những vật thể thu nhỏ – đó là bàn cờ, quân cờ, màu sắc, nước đi…nó cũng biến hóa sinh động khôn lường.

 

Theo lý Âm Dương thì vũ trụ có từng cặp:

- Trời (dương), Đất (âm)

- Ngày (dương), Đêm (âm)

- Sáng (dương), Tối (âm)

Đực (dương), Cái (âm)

Nếu âm dương cân bằng hòa hợp thì sinh vạn vật. 

Cờ tướng có hai bên đỏ (dương) và xanh hoặc đen (âm). Mỗi bên có 16 quân – âm dương cân bằng.

Nếu khí lực, tài năng hai bên ngang nhau thì cuộc cờ biến hóa vô cùng và kết cục là hòa – cờ sinh, ngược lại có bên thắng, bên thua là cờ tử.

Kỳ đạo luôn lấy sự công bằng làm chuẩn mực, nên bàn cờ, quân cờ đều bàng nhau và đều lấy bên phải làm chuẩn.

Về Tứ tượng cờ tướng có 4 quân Xe ở bốn góc, 4 Pháo, 4 Tượng, 4 Sỹ, 4 Mã.

Về Ngũ hành có 5 Tốt.

Về bát quái có Mã chuyển động tám hướng.

Năm yếu tố – thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái đều có trong cờ tướng.

Cờ Tướng dựa trên cơ sở triết học (Kinh Dịch) mà hình thành. Đó là nguồn gốc triết lý của môn Cờ Tướng…
 

Cờ Tướng có từ thời nhà Chu (Trung Quốc), do vua Vũ Vương (1119 – 1122 trước Dương lịch) sáng tạo, các con cờ làm bằng ngà voi nên gọi là Tượng Kỳ. Sách Phật Tổ Lịch Đại Thông Thái chú rằng: Xưa vua Thần Nông (3000 năm trước Dương lịch) lấy Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần làm tượng trưng. Đến đời Đường, tướng quốc là Ngưu Tang Nhủ… mới dùng Tướng, Sĩ, Xe, Mã, Tốt thâm vào và Tượng gọi là ky – chữ ky giống âm kỳ. Cho đến thời Xuân Thu là giai đoạn cực thịnh của trường phái triết học phương Đông Trung Hoa, Ấn Độ). Khi tư tưởng “xuất thế vô vi” của Lão Tử thịnh hành thì Cờ Tướng hoàn chỉnh và khởi sắc.

Người đánh cờ, nếu tập trung tư duy cao độ, họ quên đi mọi sự việc xung quanh – có cảm giác thoát tục. Chính vì chịu sự ảnh hưởng tốt đẹp của triết lý Âm Dương, Ngũ hành nên Cờ tướng mới tồn tại cho đến ngày nay.

Sản phẩm liên quan

097 112 6568