nguyên tắc tàn cuộc trong bàn cờ tướng


Liên hệ

Danh mục: Tin tức cập nhật bàn cờ

Mã sản phẩm:

Từ khóa: nguyên tắc tàn cuộc trong bàn cờ tướng


nguyên tắc tàn cuộc trong bàn cờ tướng
1. Các quân phải đứng linh hoạt và liên hoàn.
2. Triệt để giữ gìn mọi loại quân nhưng sẵn sàng hi sinh khi cần thiết.
3. Trong tấn công phải lo phòng thủ và trong phòng thủ phải sẵn sàng tấn công.
4. Cố gắng chiếm các trục lộ 4, 5, 6 nhưng không xem thường các đường ngang và các trục lộ khác.
5. Cần bảo vệ Tướng, Sĩ và Tượng nhưng cũng cần xem chúng như một lực lượng tấn công.
6. Xác định đúng vai trò của Tốt trong từng thế cờ cụ thể.
Chúc các bạn thành công

Sản phẩm liên quan

097 112 6568